Begravelse eller bisættelse

Ved dødsfald er man som pårørende ofte meget påvirket af sorg eller savn, og overskuddet til at tænke på alle de praktiske ting i forbindelse med et dødsfald er som regel ikke så stort.

De fleste vælger derfor at rette henvendelse til en bedemand / begravelsesforretning, som herefter hjælper med alt det videre fornødne vedr. bisættelse / begravelse. Blandt andet også anmeldelsen af dødsfaldet til de offentlige myndigheder.

Man er dog velkommen til selv at foretage anmeldelsen af dødsfaldet og dermed spare en del af udgifterne. Anmeldelse skal ske senest to hverdage efter dødsfaldet via hjemmesiden www.borger.dk ved hjælp af ens MitID. På kirkekontoret kan du få hjælp til at foretage anmeldelsen, og her er hjælpen gratis.

Begravelse eller bisættelse
En kirkelig begravelse eller bisættelse er et afskedsritual og en højtidelighed, hvor de pårørende tager afsked med det familiemedlem eller den ven, som er død. Den grundlæggende forskel på de to ritualer er, at en begravelse afsluttes ved, at kisten bliver sænket i jorden, mens en bisættelse afsluttes ved, at kisten bliver kørt til krematoriet.

Medlem af folkekirken
Er du i tvivl, om afdøde var medlem af folkekirken, kan du henvende dig hos det sogn, vedkommende boede i.
Find sogn på www.sogn.dk

Kirkelig bisættelse eller begravelse
Hvis der skal være en kirkelig bisættelse eller begravelse, skal tidspunkt og sted aftales med sognepræsten i afdødes bopælssogn.

Begravelsessamtale
Når aftalen om bisættelse eller begravelse er på plads, findes et tidspunkt for en samtale. Ved samtalen forbereder man handlingen, finder salmer og taler om afdøde.

Hvad skal du forholde dig til?
Her kan du læse om alt det, du skal forholde dig til, når et familiemedlem dør, og du skal planlægge bisættelsen eller begravelsen. Denne skal normalt finde sted senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet), men der er mulighed for dispensation. Da kirkegårdene administreres af Nyborg kirkegårde, skal du kontakte Nyborg Kirkegårde – nyborgkirke.dk for valg af gravsted.

Vejledning til pårørende

Foto til begravelse eller bisaettelse 3 low 225x300