Menighedsrådet

Et menighedsråd er en offentlig myndighed, der har ansvaret for at drive en lokal folkekirke.
Menighedsrådet skal skabe de bedste vilkår for evangeliets forkyndelse - altså gøre en aktiv indsats i det lokale demokrati til gavn for den lokale kirke.

Menighedsrådets opgaver
Understøtte og deltage i kirkens liv og vækst.
Værne og vedligeholde kirkegården og sørge for at tilpasse kirkegården efter behovet for gravsteder.
Vedligeholde præstegårdene.
Administrere kirkens økonomi.
Varetage funktionen som arbejdsgiver for kirkens og kirkegårdens personale.
Værne og vedligeholde kirken og kirkens øvrige bygninger.