Kirkegårdene i Frørup og Tårup

Kirkegårdene i Frørup og Tårup omgiver kirkerne og har været anlagt siden kirkerne blev bygget.  Vedligeholdelsen af kirkegårdene og administration af gravsteder varetages af Nyborg Kirkegårde – nyborgkirke.dk

tk 01

Renovering af kirkegårdene
Tiden er moden til forandring, og vi er inde i en periode med renovering af kirkegårdene. Stendiget omkring Frørup kirkegård er blevet renoveret og beplantet med lavendel, græsser og andre planter, som i fremtiden gerne skulle give et smukt indtryk og dejlig duft. På begge kirkegårde er der anlagt flere græsarealer i stedet for perlegrus, og de gamle hække er under udskiftning. Vi har kontakt til en kirkegårdsarkitekt, som vil rådgive os i det videre forløb.

Se kirkegårdsvedtægterne